E-mail Marketing

לשימור הקשר עם הלקוחות שלנו

שיווק במייל: ניהול מועדוני לקוחות, תוכן ורשימות התפוצה והקמת דפי נחיתה. אנו יוצרות ניוזלטרים, סדרות מסרים ותוכן איכותי שמביאים לאחוזי פתיחה מעולים ואחוזי המרה גבוהים. ראה גם הקמת מועדון לקוחות ודפי נחיתה.