המרכז לטיפולים אסתטיים

ניהול שני עמודי פייסבוק לקהלים דוברי עברית וערבית וקמפיינים