Taste the Best Israel

ניהול עמוד פייסבוק, אינסטגרם וקמפיינים לקמפיין הבקר האירופאי בישראל.

העבודה בשיתוף סוכנות הפרסום 1948.

התפקיד שלנו הוא לבשר את נוכחותו של בשר הבקר האירופי ברשתות השיווק בישראל. הבקר האירופאי מעוגן במורשת הקולינרית עשירה, והוא הבסיס למתכונים מסורתיים המפורסמים בעולם כולו: צלעות בקר, ביף בורגיניון, צלי בקר, גולש. 

בשיטות ייצור המתאפיינות ביכולת בקרה למופת שמקורן בידע ובמיומנות ייחודיים, בהן הימנעות מצער בעלי-חיים, בשר הבקר האירופי בעל איכויות הטעם הגבוהות במיוחד, כובש את החיך של אניני הטעם המעודנים ביותר בישראל.